O blogu

Stránka sa venuje informovaniu najmä o ekonomickej a politickej situácii na Slovensku a tiež vo svete. Cieľom je poukázať na problémy, ktorými trpí Slovensko a tiež na tieto problémy nájsť riešenie.

Dôvodom písania tohto blogu je nájsť skupinu ľudí, ktorým nie je ľahostajný stav na Slovensku a vyznajú sa v problémových oblastiach. Spoločnými silami potom navrhnúť najlepšie zmeny, ktoré je nutné urobiť. Vzhľadom na to, že v súčasnosti neexistuje žiadne strana, ktorá by aspoň sľubovala, že bude pracovať na podstatných problémoch, musíme si takúto stranu vytvoriť svojpomocne.